کفسابی سنگسابی نماشویی سابزنی
,

کفسابی چیست ؟ کفساب کیست ؟

کفسابی چیست و کفساب کیست ؟ در موضوع سوال اولی که در ذهن هر کسی ممکن است خطور کند این است که کفسابی به چه معناست و کفساب کیست که ما تصمیم گرفتیم در اینباره در مقاله ای مختصر شرح دهیم: کفسابی در اصل به معنی سابیدن کف ، ساب زدن انواع سنگ،لای…