نوشته‌ها

کفسابي-سنگسابي-نماشويي-17
,

دیسک کفسابی

دیسک کفسابی 1- 140DT00 میلیمتری : از این دیسک الماسه بمنظور کفسابی سطح های زیاد سخت همچون بتن های سخت استفاده میشود. این ابزار بمنظور بمنظور آماده سازی کف زیاد پسندیده میباشد به خاطر ساختاری که این دیسک دارد سابیدگی و یا خراش های زیاد عظیمی بر …
کفسابي-سنگسابي-نماشويي-17
,

دیسک کفسابی

دیسک کفسابی 1- 140DT00 میلی متری : از این دیسک الماسه به منظور کفسابی سطحهای زیاد سخت همچون بتن های سخت استفاده می شود . این ابزار بمنظور آماده سازی کف زیاد پسندیده میباشد به خاطر ساختاری که این دیسک دارد سابیدگی و یا خراش های زیاد عظیمی بر روی سط…