نوشته‌ها

کفسابی
,

نوسازی سنگهای کهنه کف با کفسابی

نوسازی سنگهای کهنه کف با کفسابی از بین بردن پستی و بلندی سنگ کف و یکدست شدن آن طوری که بند بین سنگ ودرز ها بالمس نمودن قابل تشخیص نباشد ،گاهی اوقات برای تمیز نمودن سنگ کف به اشتباه از مواد اسیدی و جوهر نمک استفاده میشود و سنگ را کدر مات و زب…